معنی و ترجمه کلمه lash vi به فارسی lash vi یعنی چه

lash vi


ريختن ،روان شدن ،باريدن ،تکان ناگهان بخودامدن ،تصادم کردن ،جفتک زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها