معنی و ترجمه کلمه lash vt به فارسی lash vt یعنی چه

lash vt


شلاق زدن ،زدن ،هجو کردن ،سرزنش کردن ،انداختن ،با تسمه بستن ،بستن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها