معنی و ترجمه کلمه lashing به فارسی lashing یعنی چه

lashing


جهازبندى بار،باربندى ،بارپيچى ،شلاق زنى
علوم مهندسى : نگهدارنده
بازرگانى : تسمه کشى بار
علوم نظامى : طناب پيچ کردن نوار پيچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها