معنی و ترجمه کلمه lasker's defence به فارسی lasker's defence یعنی چه

lasker's defence


ورزش : دفاع لاسکر در گامبى وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها