معنی و ترجمه کلمه lassitude به فارسی lassitude یعنی چه

lassitude


سستى تب ،تب سبک ،رخوت ،خمارى ،بى ميلى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها