معنی و ترجمه کلمه last chance rule به فارسی last chance rule یعنی چه

last chance rule


ورزش : مقررات مربوط به اجتناب از تصادم با قايقهاى ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها