معنی و ترجمه کلمه last in first out (lifo) به فارسی last in first out (lifo) یعنی چه

last in first out (lifo)


اولين صادره از اخرين وارده( در انباردارى)
بازرگانى : اولين صادره از اخرين وارده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها