معنی و ترجمه کلمه lasting به فارسی lasting یعنی چه

lasting


ديرپاى ،بادوام ،ماندنى ،ثابت ،پاينده ،پايا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها