معنی و ترجمه کلمه lastingly به فارسی lastingly یعنی چه

lastingly


بطور پا بر جا،بطور با دوام ،بطور ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها