معنی و ترجمه کلمه latch for pivoting windows به فارسی latch for pivoting windows یعنی چه

latch for pivoting windows


علوم مهندسى : چفت پنجره گردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها