معنی و ترجمه کلمه latch-bolt به فارسی latch-bolt یعنی چه

latch-bolt


علوم مهندسى : چفت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها