معنی و ترجمه کلمه latch به فارسی latch یعنی چه

latch


چفت شدن ،قفل کردن ،چفت کردن ،محکم نگاهداشتن ،بوسيله کلون محکم کردن ،ضامن ،چفت
علوم مهندسى : چفت
معمارى : شب بند فنرى
علوم نظامى : بست

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها