معنی و ترجمه کلمه late cut به فارسی late cut یعنی چه

late cut


ورزش : ضربه اى که توپ را به منطقه پشت توپزن مى فرستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها