معنی و ترجمه کلمه late war به فارسی late war یعنی چه

late war


علوم نظامى : جنگ قبلى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها