معنی و ترجمه کلمه latency به فارسی latency یعنی چه

latency


تاخير،زمان بيکارى ،دوره عکس العمل ،ناپيدايى ،پوشيدگى ،دوره کمون ،مرحله پنهانى ،رکود،نهفتگى
کامپيوتر : نهفتگى
روانشناسى : نهفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها