معنی و ترجمه کلمه latent electronic image به فارسی latent electronic image یعنی چه

latent electronic image


الکترونيک : تصوير الکتريکى پنهان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها