معنی و ترجمه کلمه lateral (pass) به فارسی lateral (pass) یعنی چه

lateral (pass)


پاس عرضى
ورزش : پاس تاخيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها