معنی و ترجمه کلمه lateral buckling به فارسی lateral buckling یعنی چه

lateral buckling


عمران : کمانکش جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها