معنی و ترجمه کلمه lateral deflection of beam به فارسی lateral deflection of beam یعنی چه

lateral deflection of beam


عمران : تغيير شکل فرعى يا جانبى تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها