معنی و ترجمه کلمه lateral dispersion به فارسی lateral dispersion یعنی چه

lateral dispersion


عمران : پراکندگى جانبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها