معنی و ترجمه کلمه lateral flexion به فارسی lateral flexion یعنی چه

lateral flexion


ورزش : خم شدن به پهلو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها