معنی و ترجمه کلمه lateral route به فارسی lateral route یعنی چه

lateral route


جاده عرضى
علوم نظامى : جاده هايى که به موازات خط لجمن قرار داشته باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها