معنی و ترجمه کلمه lateralrelationship به فارسی lateralrelationship یعنی چه

lateralrelationship


نسبت در خط افقى از پهلو،از کناربرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها