معنی و ترجمه کلمه laterization به فارسی laterization یعنی چه

laterization


تبديل سنگ به رسوب صخره هاى قرمز)laterite(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها