معنی و ترجمه کلمه latest event time به فارسی latest event time یعنی چه

latest event time


ديرترين زمان وقوع يک واقعه
عمران : ديرترين زمانيکه تا ان زمان يک واقعه ميتواند اتفاق بيافتد بدون انکه مدت اجراى پروژه طولانى تر گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها