معنی و ترجمه کلمه lather به فارسی lather یعنی چه

lather


کف صابون ،کف يا عرق اسب ،صابون زدن ،کف بدهان اوردن ،هيجان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها