معنی و ترجمه کلمه latitude (l,0) به فارسی latitude (l,0) یعنی چه

latitude (l,0)


علوم دريايى : عرض جغرافيايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها