معنی و ترجمه کلمه lattice heat conductivity به فارسی lattice heat conductivity یعنی چه

lattice heat conductivity


شيمى : رسانندگى گرمايى شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها