معنی و ترجمه کلمه lattice suspension bridge به فارسی lattice suspension bridge یعنی چه

lattice suspension bridge


پل اويزشى مشبک
علوم مهندسى : پل تعليق مشبک پل اويز مشبک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها