معنی و ترجمه کلمه lattice thermal resistivity به فارسی lattice thermal resistivity یعنی چه

lattice thermal resistivity


شيمى : مقاومت ويژه گرمايى شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها