معنی و ترجمه کلمه lattice به فارسی lattice یعنی چه

lattice


کار مشبک ،شبکه بندى ،شبکه کارى ،تورى منظم
علوم مهندسى : شبکه
عمران : تير مشبک
معمارى : شبکه
شيمى : شبکه
علوم هوايى : شبکه
علوم نظامى : خطوط شبکه بندى ثابت مخصوص بزرگ کردن نقشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها