معنی و ترجمه کلمه launch a threat به فارسی launch a threat یعنی چه

launch a threat


تهديد کردن
قانون ـ فقه : تهديد کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها