معنی و ترجمه کلمه launching pad به فارسی launching pad یعنی چه

launching pad


سکوى پرتاب موشک يا جنگ افزار،سکوى پرتاب موشک
علوم نظامى : باند پرتاب موشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها