معنی و ترجمه کلمه laundress به فارسی laundress یعنی چه

laundress


لباس شوى زن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها