معنی و ترجمه کلمه law of armed conflicts به فارسی law of armed conflicts یعنی چه

law of armed conflicts


قانون ـ فقه : حقوق منازعات مسلحانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها