معنی و ترجمه کلمه law of causation به فارسی law of causation یعنی چه

law of causation


روانشناسى : قانون عليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها