معنی و ترجمه کلمه law of conservation of mass به فارسی law of conservation of mass یعنی چه

law of conservation of mass


شيمى : قانون بقاى جرم
نجوم : قانون بقاى جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها