معنی و ترجمه کلمه law of diminishing atility به فارسی law of diminishing atility یعنی چه

law of diminishing atility


قانون ـ فقه : قانون مصرف نزولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها