معنی و ترجمه کلمه law of electrostatic attraction به فارسی law of electrostatic attraction یعنی چه

law of electrostatic attraction


شيمى : قانون جاذبه الکترواستاتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها