معنی و ترجمه کلمه law of readiness به فارسی law of readiness یعنی چه

law of readiness


روانشناسى : قانون امادگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها