معنی و ترجمه کلمه law of reflection به فارسی law of reflection یعنی چه

law of reflection


شيمى : قانون بازتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها