معنی و ترجمه کلمه laws versus tendencies به فارسی laws versus tendencies یعنی چه

laws versus tendencies


بازرگانى : قوانين در مقابل تمايلات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها