معنی و ترجمه کلمه lawyer به فارسی lawyer یعنی چه

lawyer


وکيل دادگسترى ،مشاور حقوقى ،قانون دان ،فقيه ،شارع ،ملا،حقوقدان
قانون ـ فقه : حقوقدان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها