معنی و ترجمه کلمه lawyer به فارسی lawyer یعنی چه

lawyer


وکيل دادگسترى ،مشاور حقوقى ،قانون دان ،فقيه ،شارع ،ملا،حقوقدان
قانون ـ فقه : حقوقدان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها