معنی و ترجمه کلمه lay an embargo on به فارسی lay an embargo on یعنی چه

lay an embargo on


قانون ـ فقه : در بندر توقيف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها