معنی و ترجمه کلمه lay an information against someone به فارسی lay an information against someone یعنی چه

lay an information against someone


قانون ـ فقه : بر عليه کسى اعلام جرم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها