معنی و ترجمه کلمه lay day به فارسی lay day یعنی چه

lay day


ايام بارگيرى و باراندازى کشتى( مدت مجاز)،روز بارگيرى وباراندازى کشتى ،روز معطلى در بندر
بازرگانى : ايام بارگيرى و باراندازى کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها