معنی و ترجمه کلمه lay hands one someone به فارسی lay hands one someone یعنی چه

lay hands one someone


دست روى کسى بلند کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها