معنی و ترجمه کلمه lay-up به فارسی lay-up یعنی چه

lay-up


ورزش : شوت سه گام


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها