معنی و ترجمه کلمه layman به فارسی layman یعنی چه

layman


شخص عامى ،شخص غير روحانى ،خارج از حرفه يا فن خاصى ،شخص غير وارد،ناويژه کار
روانشناسى : شخص غير حرفه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها