معنی و ترجمه کلمه laziness به فارسی laziness یعنی چه

laziness


تنبلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها